- Reklama -magazin

Podílové fondy jako nástroj uložení peněz

Při každé investici třeba zvažovat tři základní parametry – výnos (kolik danou investicí získám), riziko (jak velké hrozí nebezpečí, že mohu část investovaných prostředků ztratit) a likviditu (jako rychlé a za jakých podmínek mohu svou investici proměnit na hotové peníze). Otevřené podílové fondy nabízejí velmi zajímavou kombinaci těchto tří parametrů a díky široké nabídce si může najít ten pravý fond snad každý.

Otevřené podílové fondy svým podílníkům výměnou za vložené peníze vydávají tzv. podílové listy, jejichž hodnota odpovídá podílu investovaných prostředků na vlastním kapitálu fondu. Kurz podílového listu tak vždy dává přesnou informaci o tom, jak se mění zhodnocení portfolia a při prodeji podílových listů investor získává svůj podíl na majetku fondu, v žádném případě fiktivní cenu vzniklou na burze.

Otevřené podílové fondy nabízejí oproti jiným typům investic řadu výhod:

Profesionální správa majetku
Fondy, respektive správcovské investiční společnosti, zaměstnávají řadu analytiků a portfolio manažerů, kteří vyhledávají nejatraktivnější investiční příležitosti a mají k dispozici mnohem větší objem informací, než jaký může nashromáždit individuální investor. Objem spravovaných prostředků fondem rovněž umožňuje investovat do cenných papírů, které si drobný investor sám koupit nemůže (například státní dluhopisy) nebo některé investice provádět za výhodnějších podmínek.

omezené rizika
Portfolia všech fondů tvoří mnoho cenných papírů (dluhopisů, akcií i podílových listů jiných fondů, část prostředků bývá uložena i na termínovaných vkladech), takže propad ceny některého z nich má na celkový výnos jen malý vliv. K dispozici je navíc široká škála fondů s různou rizikovostí, od fondů peněžního trhu s minimálním rizikem až po agresivní akciové fondy, které nabízejí potenciálně vysoký výnos, ale i nebezpečí, že investor může část vložených prostředků ztratit.

vysoká likvidita
Zatímco například u termínovaných vkladů v bance lze úspory vybrat až po uplynutí dohodnuté doby (někdy možná termínovaný vklad vybrat i předčasně, ale za vysokou smluvní pokutu, která obvykle odpovídá úrokovému výnosu vkladu), podílové listy je investiční společnost povinna odkoupit kdykoliv. Maximální lhůta na výplatu peněz je sice třicet dní. Téměř všechny investiční společnosti však peníze svým klientům převádějí mnohem dříve. Především u dceřiných společnostech velkých bank můžete mít peníze na svém účtu už dva až čtyři dny po příkazu k prodeji.

Každý z fondů má poněkud jinou investiční strategii a hodí se pro jiný typ investorů. Jakou investiční strategii byste měli zvolit?

Další články autora

Komentáře

PR článek

Nejnovější články