- Reklama -magazin

Jaké jsou hlavní metody svařování?

Svařování je činnost, kterou je potřeba naučit se praxí a na svářečském kurzu. Asi neexistuje člověk, kterému by se povedl nádherný svár hned napoprvé. To je také důvod, proč jsou svářeči tak hledanými odborníky. V současné době svařování využíváme poměrně často – při stavbách domů, svařování plechů, po autonehodách k opravě apod. Jaké jsou hlavní metody svařování?

MMA

Tato zkratka pochází z anglického označení Manual Metal Arc a je označením pro starší ruční obloukovité svařování. Svařovat můžete v různých polohách i s různými svařovacími zdroji či přídavnými materiály. V důsledku tohoto svařování dochází k roztavení základního a přídavného materiálu vysokou teplotou. Díky tomu se oba materiály spojí. Během svařování se tvoří struska, kterou je nutné odstranit.

MIG/MAG

Tato metoda získala svůj název z anglického Metal Inert Gas/Metal Active Gas. Jedná se o poměrně běžnou metodu svařování v ochranné atmosféře. Jako přídavný materiál je používán svařovací drát, který se odvíjí. Při metodě MIG dochází ke svařování, kdy je tavná lázeň chráněna před oxidací inertním plynem (nejčastěji se jedná o argon nebo směs argonu a helia). Pro metodu MAG je typická ochrana před oxidací aktivním plynem (oxid uhličitý, směs oxidu uhličitého a argonu, směs kyslíku a argonu).

TIG (WIG)

Pokud toužíte dosáhnout na pohled krásných svár, využijte metodu TIG (Tungsten Inert Gas, WIG je z německého označení Wolfram Inert Gas). Běžně se tato metoda označuje také jako svařování pod argonem. Přídavným materiálem zde jsou tyčky/dráty dlouhé asi jeden metr. Také v tomto případě je tavná lázeň chráněna před atmosférickou oxidací, nyní inertním plynem (nejčastěji je to argon).

SAW

Jedná se o svařování pod tavidlem. Zkratka je z anglických slov Submerged Arc Welding. Jedná se o automatický způsob obloukového svařování. Používá se především pro ocelové sváření dlouhými a nepřerušovanými tahy.

Další články autora

Komentáře

PR článek

Nejnovější články